Disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website (siprone.com). Door deze website te gebruiken, wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.

Artikel 1 - Gebruik van informatie

Siprone streeft ernaar altijd correcte en actuele informatie op deze website aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Siprone niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging voor juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Siprone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie of de website, noch voor het niet goed functioneren van de website. Er kan niet automatisch een relatie tussen Siprone en de gebruiker van de website ontstaan op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail.

Artikel 2 - E-mail

Siprone garandeert niet dat naar Siprone gestuurde e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van e-mailverkeer kan ook niet volledig worden gegarandeerd vanwege de bijbehorende veiligheidsrisico’s. Door met Siprone te corresponderen via e-mail zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging, accepteert u dit risico.

Artikel 3 - Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Siprone heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid of inhoud. Siprone aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Siprone worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siprone.